Güneş Yavuzer, Süreyya Ergin

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, diz, baston, yürüme analizi, WOMAC

Özet

Bu çalışma, diz osteoartriti olan hastalarda üç haftalık baston kullanımının, ağrı şiddeti, tutukluk, fiziksel fonksiyonellik ve yürüyüş değişkenleri üzerine etkilerini araştırmak amacıyla planlandı.

Çalışmaya, diz osteoartriti tanısı alıp, kalça ve ayak bileklerinde yakınması olmayan, yaş ortalamaları 53,1 ± 9,7 yıl olan 15 hasta (9 kadın, 6 erkek) alındı. Sosyodemografik ve klinik özellikleri kayıt edildi. Ağrı şiddeti, tutukluk, fiziksel fonksiyonellik “Western Ontario and Mc Master University Osteoartritis Index” ile yürüyüşün zaman-uzaklık (yürüyüş hızı, adım uzaklığı ve süresi), kinematik (sagital ve koronal planda diz eklem hareket açıları) ve kinetik (dizin adduktor ve ekstansör momentleri ve dik yer tepkime kuvveti) değişkenleri üç boyutlu bilgisayarlı yürüme analizi kullanılarak tedavi öncesi ve sonrası olmak üzere iki defa değerlendirildi. İlk değerlendirmeden sonra hastalara üç hafta kullanmaları için standart ayarlanabilir aluminyum baston verildi.

Üç haftalık baston kullanımı sonrasında değerlendirilen değişkenlerin hiçbirinde istatistiksel olarak anlamlı değişme olmadığı gözlendi. Baston kullanımı ile yürüyüş hızında 1,0 ± 0,06 m/sn'den, 0,96 ± 0,04 m/sn'ye olacak şekilde hafif bir düşme olduğu izlendi. Dizde yüklenmenin ana göstergeleri olan dizin adduktör ve ekstansör momenti ve dik yer reaksiyon kuvvetlerinde üç haftalık baston kullanımı ile bir değişiklik oluşmadı.

Sonuç olarak bu çalışmada, diz osteoartriti olan hastalarda üç haftalık baston kullanımının, ağrı şiddeti, tutukluk, fiziksel fonksiyonellik ve yürüyüş değişkenleri üzerine olumlu bir etkisi gösterilememiştir.