Halim Yılmaz1, Hatice Uğurlu2, Ali Sallı2

1Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Fibromyalji, kas performansı, izokinetik

Özet

Amaç: Fibromyalji Sendromlu(FMS) kadınlar ile sağlıklı kadınların kas performansını karşılaştırmak

Hastalar ve Yöntem: Yaygın vücut ağrısı yakınması ile başvuran ve FMS tanısı alan 100 kadın hasta ve 50 sağlıklı kadın çalışmaya alındı. Tüm katılımcıların el manometresi ile dominant el kavrama kuvveti(EKK), izokinetik cihaz ile 60 ve 180º/sn açısal hızlarda maksimum diz fleksiyon ve ekstansiyon ve omuz abdüksiyon ve addüksiyon kas kuvveti, 180º/sn açısal hızda, 30 tekrarlı maksimal izokinetik diz fleksiyon ve ekstansiyonu ile dinamik kas enduransı ve verilen sabit pozisyonun korunması ile statik kas enduransı ölçümleri yapıldı. İzokinetik olarak belirlenen kas performans parametreleri hastanın vücut ağırlığına bölünerek rölatif değerler elde edildi. Hasta grubunda Görsel Ağrı Skalası (GAS) kullanılarak hissedilen genel ağrı ve statik endurans testi sonrası hissedilen bölgesel ağrı belirlendi.

Bulgular: Sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında, FMS'li hastalarda bütün kas performans parametreleri anlamlı düzeyde düşüktü( EKK'da %33, izokinetik ölçümlerde %26-40, statik kas enduransında %55-71). Rölatif izokinetik kas performansı parametreleri de anlamlı düzeyde düşüktü(%22-36).

Sonuç: Bu çalışmada FMS'li hastalarda kas performansında yetersizlik olduğu saptanmıştır. Yetersizlik uzun süreli statik kontraksiyon gerektiren aktivitelerde daha belirgindi. Bu bulgular FMS tedavisinde uzun süreli statik kontraksiyonları gerektiren egzersizlerin önemini vurgulamaktadır. (Romatizma 2007; 22: 43-7)