Mehmet Tosun1, Haşim Çakırbay1, Cavit Boz2, Mustafa Güler1

1KTÜ Tıp Fakültesi FTR AD
2KTÜ Tıp Fakültesi Nöroloji AD

Anahtar Kelimeler: Fibromyalji sendromu, karpal tünel sendromu

Özet

Fibromiyalji sendromu (FMS) ve karpal tünel sendromu (KTS) üst ekstremitede ağrı, uyuşma, keçeleşme, sertlik ve subjektif şişlik gibi yakınmalara sebep olan hastalıklardır. Bazı semptomların ortak olması nedeniyle bu iki farklı hastalık birbiriyle karışabilir ve doğru tanı gözden kaçabilir. Bu çalışmada Amerikan Romatizma Derneği (ACR) kriterlerine göre FMS tanısı alan 28 hasta ile 30 sağlıklı kontrol grubunda KTS sıklığını belirlemek amacıyla median sinir ileti hızları standard nörofizyolojik yöntemlerle ölçüldü. Hasta grubunda 3 vakada bilateral, bir vakada sol, birinde sağ toplam 8 ekstremitede; kontrol grubunda 1 vakada bilateral, 1 inde tek taraflı toplam 3 ekstremitede KTS ile uyumlu bulgular elde edildi. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05)