Pınar Özgürsoy

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, ilaç, tedavi, egzersiz, fizyoterapi

Özet

Osteoartrit (OA), dünyada en sık görülen kronik eklem hastalığıdır ve önemli oranda ağrı ve özürlülüğe neden olur. Osteoartritin etkin tedavisi komplikedir ve tedavi ve hastalara bağlı nedenlere bağlıdır. Farmakolojik tedavilerin yanında farmakolojik olmayan tedavileri de içerir. Bu derlemede osteoartritteki tedavi seçenekleri tartıflılacaktır. (Romatizma 2006; 21: 67-72)