Erdal Gilgil, Bülent Bütün

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Kramp, spazm, ağrılı kasılma

Özet

Kramp, istemli kasların istemsiz, ağrılı kasılmasıdır. En sık görülen kramp şekli yaşlılarda rastlanan idiopatik gece kramplarıdır, ancak iyi bir tanı ve uygun tedavi için ağrılı kas kasılmalarına ve kas sertliğine yol açan tüm klinik tablolar göz önünde bulundurulmalıdır. Olağan krampların çoğunda kasılma epizodu birkaç dakikayı geçmez, on dakikadan uzun süreli krampların etyolojisi araştırılmalıdır. Ayırıcı tanı için kas sertliğinin istirahatla ve kullanımla ilişkisi, kasın perküsyona yanıtı ve gevşemenin biçimi açıklıkla ortaya konmalı, bunun için iyi bir öykü ve fiziksel muayene gerçekleştirilmelidir.