Peyman Yalçın

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD

Anahtar Kelimeler: Glukokortikoidler, osteoporoz, tedavi

Özet

Glukokortikoid ilaçların kemik metabolizması üzerine önemli yan etkileri vardır. Uzun süreli kullanımda osteoporoza neden olurlar. Steroidlerin kemik metabolizması üzerine etkileri iyi bilinir ve gerekli önlemler zamanında alınırsa osteoporoz gelişimi önlenebilir. Böylece osteoporozun neden olabileceği kırıklardan da korunulmuş olur. Bu makalede glukokortikoid ilaçların kemik metabolizması üzerine etkileri, steroid osteoporozundan korunma ve tedavi yöntemleri tartışılmıştır.