Pınar Borman1, Hatice Bodur1, Çiğdem Aydemir2

1Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
2Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Psikiyatri Kliniği

Anahtar Kelimeler: Refleks sempatik distrofi sendromu, psikolojik faktörler, tedavi

Özet

Refleks sempatik distrofi sendromu (RSDS) ağrı ve disfonksiyona yol açan nörovasküler bir hastalıktır. RSDS'nun tedavisi zordur ve belirli etkili bir tedavi protokolü mevcut değildir. Son yıllarda kişiliğin, stresli yaşam olayları ve çatışmaların RSDS gelişiminde önemli olduğu ileri sürülmüş ve psikiyatrik yardımın hastalık süresi ve sonucunu etkileyebileceği belirtilmiştir. Burada uygulanan standart tedavilere dirençli olup psikoterapiye yanıt veren bir RSDS'lu olgu sunulmakta ve psikolojik faktörlerin RSDS gelişimi üzerindeki rolü tartışılmaktadır.