Burcu Yanık, Gülay Dinçer

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Omuz artroplastisi, rehabilitasyon

Özet

Omuz eklemi, diğer eklemler içinde en fazla hareketliliğe sahip olan eklemdir.

Omuz artroplastisinde ilk amaç, şiddetli ve devamlı ağrıyı azaltmaktır. Hareket kısıtlılığı ve fonksiyon kaybı diğer endikasyonlardır.

Omuz artroplasti rehabilitasyonu birçok faktöre bağlıdır. Bunlar komşu yumuşak dokuların durumu (rotator kafın sağlam veya yırtık olması, yırtığın büyüklüğü), kemiğin kalitesi, kullanılan fiksasyon tekniği ve implantın stabilizasyonu, eşlik eden yaralanma veya sistemik hastalıklar ve hastanın beklentisidir.