Özlem YOLERİ, Berrin ÖNGEN, İlker ŞENGÜL, Neşe ÖLMEZ, Asuman MEMİŞ, Figen EŞMELİ

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, 1.Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Kliniği

Anahtar Kelimeler: Gut, polinöropati, kolşisin, alkol, B12 vitamini

Özet

Gut hastalığı seyrinde kolşisin kullanımı, alkol tüketimi ve B12 vitamini eksikliği gibi nedenlere bağlı olarak polinöropati görülebilir.

Altmış beş yaşındaki erkek olgu, gut hastalığı seyrinde görülen polinöropatinin olası nedenlerini anımsatması ve ayırıcı tanının güçlüğünü vurgulaması açısından sunulmuştur.