Ali Aydeniz, Faruk Şendur, Gülcan Gürer

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, tanı, tedavi

Özet

Romatoid artrit eklem hasarı ve fonksiyon kaybına yol açan kronik bir hastalıktır. Son yıllardaki çalışmalar romatoid artritteki eklem hasarının hastalığın ilk iki yıl içinde başladığını göstermiştir. Bu nedenle erken dönemdeki tanı ve uygun tedavinin sakatlık ve fonksiyon kaybından korunmasında yararlı olacağı konusunda görüş birliği oluşmuştur. Bu derlemede erken romatoid artritin tanı ve tedavisindeki yeni gelişmeler gözden geçirilmiştir.