Figen Ardıç1, Mukaddes Yılmaz1, Nilgün Palulu1, Müyesser Okumuş1, Z. Rezan Yorgancıoğlu1, Sibel Güner2

1 S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.FTR Kliniği, Ankara
2 S.B. Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Temporomandibular Eklem Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler: Temporomandibuler bozukluklar, postür

Özet

Birçok klinisyen kötü postürün temporomandibuler eklem bozukluklarının (TEB) belirtileri ve tedavi sonucu üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini düşünmektedir. Bu çalışmanın amacı primer miyofasyal TEB hastalarında rastlanan postür bozukluklarını, klinik ve radyolojik olarak analiz etmekti.

Dworkin ve LeResche'in tanımladığı RDC/TMD kriterlerine göre primer miyofasyal TEB tanısı alan 48 hasta (yaş ort: 39,4 ±12,3, 45 kadın ve 3 erkek) çalışmaya alındı. Temporomandibular sistemdeki postür kaslarındaki ağrı, kötü postür tipleri, depresyon düzeyi, servikal ve torakal omurga 2 yönlü x-ray ve TME yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi bulguları kaydedildi.

Hastaların postüral analizinde en sık öne omuz düşüklüğü (85.4%) ve baş-önde postür (39.6%) saptandı. X-ray'de en sık servikal aksda düzleşme (58,3%) gözlendi. Üst trapez en şiddetli etkilenmiş miyofasyal yapı olarak yorumlandı.

Sonuç olarak primer miyofasyal TEB'de kötü postür yaygındır ve postür eğitimi kritik öneme sahip olabilir.