Dilek Durmuş, Ferhan Cantürk, Gamze Alaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, diz, egzersiz, elektrik stimülasyon, biofeedback

Özet

Bu çalışma, diz osteoartriti (OA) olan hastalarda biofeedback (BF) yardımlı izometrik egzersiz ve elektrik stimülasyon (ES) programının kuadriseps kas gücü ve uyluk çevre ölçümüne etkisini göstermek amacıyla yapıldı.

Çalışmaya American College of Rheumatology (ACR) kriterlerine göre diz OA'i tanısı konulan 42 ile 74 yaş arasında 50 kadın hasta alındı. Hastalar rastgele yöntemle 25'er kişilik iki gruba ayrıldı. Birinci gruba BF yardımlı izometrik egzersiz, ikinci gruba ES programı 20 dk. süreyle haftanın 5 günü uygulandı. Her iki grupta da kuadriseps kasının güçlendirilmesi amaçlandı.

Hastalar tedavi öncesi ve 4. haftanın sonunda değerlendirildiler. Değerlendirmede kas gücü ölçümü için Maks-1, Maks-10 değerleri kullanıldı. Uyluk çevresi patellanın 15 cm üzeri işaretlenerek ölçüldü.

Tedavi sonrasında her iki grupta da kas gücü ölçümü için kullanılan Maks-1, Maks-10 değerlerinde çok anlamlı artış gözlendi(p<0.001). Uyluk çevre ölçümlerinde BF yardımlı egzersiz grubunda anlamlı artış gözlenmezken ES alan grupta tespit edilen artış istatistiksel olarak anlamlıydı (BF egzersiz grubunda her iki diz için p > 0.05, ES grubunda her iki diz için p<0.05). Kas gücü ölçüm değerleri açısından iki grup arasında fark gözlenmedi.

Bu çalışmada sonuç olarak her iki tedavi protokolünün de kas gücünde oluşturduğu artışla diz OA'i tedavisinde kullanılabileceği görüşüne varıldı.