Şenay Özdolap, Selda Sarıkaya, Erol Aktunç

Anahtar Kelimeler: Ailevi akdeniz ateşi, ankilozan spondilit, seronegatif spondilartropati

Özet

Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA), etiyolojisi bilinmeyen otozomal resesif bir hastalıktır. AAA'de eklem tutulumunun nadir görülen bir formu genellikle HLAB27 negatif spondilartropatidir. Bu hastalarda sakroiliit ile birlikte inflamatuvar boyun ve bel ağrısı da gözlenir ve lumber ve servikal direk grafiler normal olabilir veya minimal değişiklik saptanabilir. Bu olgu sunumunda, klinik ve radyolojik bulgularına göre ankilozan spondilit (AS) tanısı koyduğumuz AAA'li bir hasta sunulmuştur. (Romatizma 2006; 21: 31-3)