Şebnem Koldaş, Şehim Kutlay

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ankara

Anahtar Kelimeler: Geriatri, yaşlanma, rehabilitasyon

Özet

Bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmeler ortalama yaşam süresinin uzamasını sağlamakta ve geriatrik rehabilitasyonun önemini arttırmaktadır. Geriatrik rehabilitasyon fizyolojik yaşlılığın ortaya çıkardığı sorunların çözülmesi, hastalık veya sakatlığın en aza indirilmesi ve yaşlıların günlük yaşantılarında fiziksel, psikososyal ve ekonomik yönden bağımsız hale getirilmeleri şeklinde tanımlanabilir. Geriatrik rehabilitasyonun başarısı için yaşlılıkta meydana gelen fizyolojik değişiklikler bilinmeli, eşlik eden sorunlar belirlenmeli ve en uygun rehabilitasyon yöntemi seçilmelidir.