Şenay Özdolap, Aynur Karagöz, Ayşe Karamercan, Neşe Özgirgin

Ankara Fizik Tedavi-Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Hemipleji, yürüme analizi

Özet

Bu çalışmada 46 (22 erkek, 24 kadın) hemiplejik hastada kinematik yürüme analizi yapıldı. Klinik özellikler, alt ekstremite motor durum, fonksiyonel ambulasyon kategorisi ile ortez ve yürümeye yardımcı destek kullanımının zaman-uzaklık değişkenlerine etkisi araştırıldı. Yaş, cinsiyet, hemiplejik taraf, hastalık etiyolojisi ve süresinin zaman-uzaklık değişkenlerini etkilemediği fakat alt ekstremite motor durum ve fonksiyonel ambulasyon kategorisi, ortez ve yürümeye yardımcı destek kullanımının bu değişkenler üzerinde anlamlı derecede etkili olduğu tespit edildi.