İnci Aygün1, Canan Çelik2, Selma Atasü2

1Sincan Devlet Hastanesi Fizik
2Ankara Fizik Tedavi ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Spinal kord yaralanması, heterotopik ossifikasyon, fonksiyonel bağımsızlık ölçütü (FIM)

Özet

Çalışmanın amacı, heterotopik ossifikasyonu (HO) olan spinal kord yaralanmalı (SKY) hastalar ile HO gelişmeyen hastaların fonksiyonel durumlarını karşılaştırmaktı. Spinal kord yaralanmasını takiben HO gelişen yirmi hasta (5 kadın, 15 erkek) ve HO gelişmeyen yirmi hasta (7 kadın, 13 erkek) değerlendirildi. İki grubun Frankel'e göre değerlendirilen nörolojik düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli değildi(p>0,05). Hastaların fonksiyonel durumları, Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü (FIM) kullanılarak ölçüldü.HO'nu olan hastaların ortalama FIM skorları başvuruda 62,9 ± 12, taburculukta 78,5 ±11,7 iken, bu sonuçlar Heterotopik ossifikasyonu gelişmeyen hastalarda 71,4 ±13 ve 90,8 ±11,6 idi.HO bulunmayan hastalar ile karşılaştırıldığında, FIM skorları HO gelişen grupta istatistiksel olarak anlamlı ölçüde düşük bulundu (başvuru;p<0,05, taburculuk;p<0,01). Bulgularımız rehabilitasyon programı sırasında hastaların fonksiyonel durumlarının eklem hareket açıklığında azalmaya neden olan HO ile ilişkili olarak etkilendiğini göstermektedir. Bununla birlikte FIM skorlarına bağlı fonksiyonel iyileşme iki grupta da önemli bulunmuştur(p<0,05).