Ayhan Kamanlı, Arzu Kaya, Sezai Şahin, Vural Kavuncu, Özge Ardıçoğlu

Fırat Üniversitesi. Tıp Fak. F.T.R. Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Algodistrofi, refleks sempatik distrofi, kompleks rejional ağrı sendromu, sempatektomi

Özet

Algodistrofi vasküler sistemde, deride ve kas iskelet sisteminde çeşitli disfonksiyonlar ile karakterize, otonom sinir sisteminde bir disregülasyon sonucu gelişen önemli bir kronik ağrı sendromudur. Bu yaz ıda 28 yaşında refleks sempatik distrofi tanısıyla takip edilen sempatektomi geçirmiş bir bayan hasta sunularak algodistrofi başlığı altında bu grup hastalıklar son bilgiler ışığında gözden geçirilerek tartışılacaktır.