Feride Göğüş

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: gen terapisi, romatoid artrit, sitokinler, immünmodulasyon

Özet

Genlerin tedavi amacı ile kullanılmaya başlaması son on yıl içinde ortaya çıkan bir gelişmedir. Halen monogenetik ve poligenetik hastalıkların tedavisinde gen tedavisi ile yapılan hayvan ve insan deneyleri devam etmektedir. Anti-artritik ürünleri kodlayan genler intra veya ekstraartiküler olarak transfer edilebilir. Artrit tedavisinde genlerin kullanılması ile yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar alınmıştır. Bu derlemede gen tedavisi prensipleri, yöntemi ve romatizmal hastalıklara yönelik olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir.