Günşah Şahin, Özlem Bölgen Çimen, Selda Bağış, Hayal Güler

Anahtar Kelimeler: Osteonekroz, kortikosteroidler

Özet

Osteonekroz, kemiğe olan kan akımı temininin kesilmesinden dolayı kemiğin ölümü olarak tanımlanır. Bu makalede, polimiyaljia-romatika tanısı almış ve uzun süreli kortizon kullanımına bağlı skafoid osteonekroz gelişmiş, 60 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur. Osteonekroza bağlı kemik tutulumu açısından atipik lokalizasyonlu olduğu için yayınlanması uygun görülmüştür.