Zafer Günendi, Gülçin Kaymak Karataş, Vesile Sepici

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Waldenström makroglobülinemisi, yorgunluk, ağrı

Özet

Waldenström makroglobülinemisi genellikle altı ila yedinci dekaddaki erişkinlerde görülen bir B hücre neoplazmıdır. İnsidansı 2,5/milyon/yıl gibi düşük bir değere sahip olup hematolojik malignensilerin yaklaşık %2'sini oluşturur. Halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı gibi spesifik olmayan belirtilerle kendini gösterir. Bu olgu sunumunda yaygın ağrı, yorgunluk ve eritrosit sedimantasyon hız yüksekliği olan ve yapılan ayırıcı tanı sonrasında Waldenström makroglobulinemisi saptanan bir hasta sunulmuştur.