Gülçin Kaymak Karataş, Fatma Atalay

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, kemik mineral yoğunluğu, DEXA, kantitatif bilgisayarlı tomografi

Özet

Bu çalışmada ankilozan spondilit (AS) tanısı alan, vertebral tutulumlarına göre erken ve ileri evre olmak üzere 2 gruba ayrılan 19 erkek hastanın lomber kemik mineral yoğunluğu (KMY) dual enerji x-ray absorbsiyometri (DEXA) ve kantitatif bilgisayarlı tomografi (KBT) ile değerlendirildi. DEXA incelemelerinde ön-arka lomber KMY değerleri erken evredeki grupta ileri evreye göre daha düşüktü. Yan L3 KMY değerleri ise erken evredeki grupta ileri evreden daha yüksek olarak saptandı. KBT incelemesinde ileri evredeki hastaların KMY değerlerinin erken evredeki hastalara göre daha düşük olduğu saptandı. Ön-arka DEXA ve KBT ile saptanan L3 vertebra KMY değerleri arasında erken evrede pozitif yönde korelasyon söz konusu iken, ileri evredeki grupta iki yöntem arasında negatif yönde korelasyon mevcuttu. Yan KMY değerleri ise her iki evrede KBT ile pozitif yönde korelasyon gösteriyordu. Sonuç olarak; yan lomber DEXA ve KBT yöntemlerinin AS'de aksiyel iskelet KMY'nu daha doğru olarak yansıttığına ve daha geçerli yöntemler olduğuna karar verilmiştir.